Käesolev veebileht kasutab parimaks kasutajakogemuse tagamiseks küpsiseid. Jätkates veebilehe sirvimist, nõustud meie privaatsuspoliitikaga.
Nõustun ja jätkan

Kuidas me Teie isikuandmeid töötleme

SIA Stenders töötleb Teie isikuandmeid Teie nõusolekul, et saata Teile e-posti või telefoni (SMS-i kujul) teel teavet SIA Stendersi uute toodete, teenuste, pakkumiste, ürituste ja muude päevakajaliste ettevõtte sündmuste kohta.

Teie isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel ja isikuandmete esitamine on vabatahtlik. Kui Te neid ei esita, ei võta me teiega ühendust, nagu eespool osutatud. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on infoühiskonna teenuste seaduse § 9 lõige 1 (Teie nõusolek).

Oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks saate igal ajal tagasi võtta, kuid see ei mõjuta sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis on toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist. Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni Te võtate oma nõusoleku tagasi. Kui Te võtate oma nõusoleku tagasi, ei võta me edaspidi teiega ühendust eesmärgil teavitada SIA Stendersi uute toodete, teenuste, pakkumiste, ürituste ja muude päevakajaliste ettevõtte sündmuste kohta. Haldus- või kohtumenetluse korral säilitame Teie isikuandmeid selle menetluse lõpuni.
Teie isikuandmeid võib edastada isikutele, kes osutavad SIA Stendersile teenuseid, näiteks infotehnoloogia teenusepakkujatele.

SIA Stenders, registrikood 40003563248, juriidiline aadress Mūkusalas iela 63, Riia, LV-1004, Läti, on isikuandmete vastutav töötleja, kes vastutab Teie isikuandmete töötlemise eest SIA Stendersi tegevusega seoses. Kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele parandada, kustutada neid või piirata nende töötlemist, esitada vastuväiteid nende töötlemisele, kasutada isikuandmete ülekandmise õigust või Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust, kirjutades e-posti aadressile info@stenders.lv. Kui olete arvamusel, et meie tegevus Teie isikuandmetega ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.